Decision Assigning a Court of Appeals Panel

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision Assigning a Court of Appeals Panel
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • RPE/R 113
  • RPE/R 169
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA005-F00005
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
07/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava