Krasniqi Defence Response to the Appeal Against the “First Decision on Victims’ Participation” Pursuant to Rule 113(6) of the Rules

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Krasniqi Defence Response to the Appeal Against the “First Decision on Victims’ Participation” Pursuant to Rule 113(6) of the Rules
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 113
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA005-F00007
Vrsta zavedenog podneska
Replika
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
17/06/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava