Decision on victims’ procedural rights during trial

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on victims’ procedural rights during trial
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • Law/Art 23
  • RPE/R 80
  • RPE/R 114
  • RPE/R 132
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00152
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
12/07/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava