Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Aktakuzës për konfirmim dhe kërkesa lidhur me të’ parashtrimi KSC-BC-2020-04/F00002 i datës 14 shkurt 2020 me shtojcën publike 1

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Version i redaktuar publik i ‘Parashtrimit të Aktakuzës për konfirmim dhe kërkesa lidhur me të’ parashtrimi KSC-BC-2020-04/F00002 i datës 14 shkurt 2020 me shtojcën publike 1
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 86
  • RPE/R 82
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00002RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
26/04/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava