Kërkesë e përbashkët e Mbrojtjes për ndryshimin e afatit për parashtrim të mocioneve paraprake

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Kërkesë e përbashkët e Mbrojtjes për ndryshimin e afatit për parashtrim të mocioneve paraprake
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 97
  • RPE/R 9
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00137
Vrsta zavedenog podneska
Zahtev
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
14/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava