PUBLIC REDACTED VERSION OF APPLICATION FOR THE RECUSAL OF THE PRESIDENT OF THE SPECIALIST CHAMBERS, JUDGE EKTERINA TRENDAFILOVA, AND THE VICE PRESIDENT OF THE SPECIALIST CHAMBERS, JUDGE CHARLES L. SMITH, PRESIDING JUDGE OF TRIAL PANEL II

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
PUBLIC REDACTED VERSION OF APPLICATION FOR THE RECUSAL OF THE PRESIDENT OF THE SPECIALIST CHAMBERS, JUDGE EKTERINA TRENDAFILOVA, AND THE VICE PRESIDENT OF THE SPECIALIST CHAMBERS, JUDGE CHARLES L. SMITH, PRESIDING JUDGE OF TRIAL PANEL II
Lloji i dokumentit
Parashtrim i protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-07
Niveli i gjykatës
Other
Rregulla/neni
  • Law/Art 23
  • Law/Art 62
  • RPE/R 20
  • RPE/R 80
  • Other/Art 6 ECHR, Art 14 ICCPR, Arts 9, 13 and 15 of the KSC Code of Ethics for Judges
Gjuha
anglishte (eng)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00268RED
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Kërkesë me shkrim
Pala që bën parashtrimin për protokollim
Mbrojtës i specializuar
Data e dokumentit
28/07/2021
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet