Parashtrime të Mbrojtjes së Kadri Veselit për konferencën për ecurinë e çështjes të 17 dhjetorit 2020

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Parashtrime të Mbrojtjes së Kadri Veselit për konferencën për ecurinë e çështjes të 17 dhjetorit 2020
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 96
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00145
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
15/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava