Odluka o predstojećem preispitivanju pritvora i izmeni roka za dostavljanje preliminarnih podnesaka

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o predstojećem preispitivanju pritvora i izmeni roka za dostavljanje preliminarnih podnesaka
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 41
  • RPE/R 9
  • RPE/R 57
  • RPE/R 95
  • RPE/R 97
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00150
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
16/12/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava