Order to the Kosovo Police

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Order to the Kosovo Police
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 41
  • Law/Art 53
  • RPE/R 57
  • RPE/R 202
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00392
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
22/10/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava