Vendim mbi Mocionet që Ngrenë Kundërshtime ndaj Ligjshmërisë së DHS-së dhe ZPS-së dhe Shkeljen e Pretenduar të Disa të Drejtave Kushtetuese të të Akuzuarve

More information about the database in the User Information Guide

Title
Vendim mbi Mocionet që Ngrenë Kundërshtime ndaj Ligjshmërisë së DHS-së dhe ZPS-së dhe Shkeljen e Pretenduar të Disa të Drejtave Kushtetuese të të Akuzuarve
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
 • Law/Art 3
 • Law/Art 19
 • Law/Art 21
 • Law/Art 25
 • Law/Art 27
 • Law/Art 28
 • Law/Art 30
 • Law/Art 31
 • Law/Art 32
 • Law/Art 33
 • Law/Art 39
 • Law/Art 49
 • Law/Art 63
 • RPE/R 4
 • RPE/R 21
 • RPE/R 22
 • RPE/R 47
 • RPE/R 75
 • RPE/R 97
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00450
Filing Type
Decision
Filing Party
Specialist Chambers
Document Date
31/08/2021
File Format
pdf
Preview is loading