Second decision on the conduct of the proceedings

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Second decision on the conduct of the proceedings
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 114
  • RPE/R 116
  • RPE/R 129
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00296
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
21/01/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava