Order Varying Time Limit

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Order Varying Time Limit
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 9
  • RPE/R 76
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00659
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
27/01/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava