Odluka po Seljimijevom zahtevu za izmenu dozvoljenog broja reči

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka po Seljimijevom zahtevu za izmenu dozvoljenog broja reči
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • RPE/R 97
  • RPE/R 169
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
IA009-F00024
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
14/10/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava