Urdhër për Riklasifikimin e Raportit të Parë të Zyrës Administrative mbi Kërkesat e Viktimave për Pjesëmarrje

More information about the database in the User Information Guide

Title
Urdhër për Riklasifikimin e Raportit të Parë të Zyrës Administrative mbi Kërkesat e Viktimave për Pjesëmarrje
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-04
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 80
  • RPE/R 113
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00092
Filing Type
Order
Filing Party
Specialist Chambers
Document Date
20/10/2021
File Format
pdf
Preview is loading