Decision on the Working Language and Further Proceedings

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on the Working Language and Further Proceedings
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CC-2022-16
Instanca suda
Veće Ustavnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 49
  • RPSCCC/R 4
  • RPSCCC/R 20
  • RPSCCC/R 29
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00003
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
26/04/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava