Defence Rule 131 Notice to close the Defence case

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Defence Rule 131 Notice to close the Defence case
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 131
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00421
Vrsta zavedenog podneska
Obaveštenje
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
26/05/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava