Memo - Translation of the Trial Judgement into Albanian language

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Memo - Translation of the Trial Judgement into Albanian language
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 23
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00621
Vrsta zavedenog podneska
Interni memorandum
Datum dokumenta
11/08/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava