Selimi Defence Joinder to KSC-BC-2020-06-IA024-F00009

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Selimi Defence Joinder to KSC-BC-2020-06-IA024-F00009
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 9
  • RPE/R 76
  • RPE/R 170
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA024-F00010
Vrsta zavedenog podneska
Ostalo
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
21/09/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava