Selimi Defence Notice of Alibi

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Selimi Defence Notice of Alibi
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 95
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01067
Vrsta zavedenog podneska
Obaveštenje
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
28/10/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava