Prosecution submissions for fifteenth status conference

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Prosecution submissions for fifteenth status conference
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 95
  • RPE/R 96
  • RPE/R 107
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01071
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
31/10/2022
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava