SHTOJCË 3 e Parashtrimit të Aktakuzës së Ndryshuar të Konfirmuar - COR

More information about the database in the User Information Guide

Title
SHTOJCË 3 e Parashtrimit të Aktakuzës së Ndryshuar të Konfirmuar - COR
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00999
Filing Type
Indictment
File Format
pdf
Preview is loading