Vendim mbi Kërkesën e Përbashkët të Mbrojtjes për Ndryshimin e Afatit për Leje për Apelim të Vendimit KSC-BC-2020-06-F00854 (Vendimi për Informacionin Konfidencial dhe Kontaktet me Dëshmitarë)

More information about the database in the User Information Guide

Title
Vendim mbi Kërkesën e Përbashkët të Mbrojtjes për Ndryshimin e Afatit për Leje për Apelim të Vendimit KSC-BC-2020-06-F00854 (Vendimi për Informacionin Konfidencial dhe Kontaktet me Dëshmitarë)
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • Law/Art 39
  • RPE/R 9
  • RPE/R 76
  • RPE/R 77
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00864
Filing Type
Decision
Filing Party
Specialist Chambers
Document Date
01/07/2022
File Format
pdf
Preview is loading