Vendim për Caktimin e Panelit të Gjykatës së Apelit për Shqyrtimin e Kërkesës lidhur me Afatet

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim për Caktimin e Panelit të Gjykatës së Apelit për Shqyrtimin e Kërkesës lidhur me Afatet
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 41
  • Law/Art 45
  • RPE/R 58
  • RPE/R 169
  • Law/Art 33
  • RPE/R 170
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
IA010-F00002
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
29/07/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava