Javna redigovana verzija odluke po zahtevu Veseljijeve odbrane za izmenu odluke KSC-BC-2020-06-F00386

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija odluke po zahtevu Veseljijeve odbrane za izmenu odluke KSC-BC-2020-06-F00386
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 53
  • RPE/R 56
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00392RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
09/07/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava