Agenda for Specialist Prosecutor’s Preparation Conference with Confidential Annex 1

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Agenda for Specialist Prosecutor’s Preparation Conference with Confidential Annex 1
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 116
  • RPE/R 118
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01227
Vrsta zavedenog podneska
Ostalo
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
26/01/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava