Appeal Judgment

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Appeal Judgment
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CA-2022-01
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • Law/Art 46
  • RPE/R 172
  • RPE/R 176
  • RPE/R 183
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00114
Vrsta zavedenog podneska
Presuda
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
02/02/2023
Format dokumenta
pdf
Prevodi
albanski (sqi)
srpski (srp)
Pregled se učitava