Prosecution request concerning items related to W02618

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Prosecution request concerning items related to W02618
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 102
  • RPE/R 155
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01508
Vrsta zavedenog podneska
Zahtev
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
08/05/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava