Vendim mbi Kërkesën e Mbrojtjes për Leje për Apelimin e Vendimit mbi Modalitetet e Pjesëmarrjes së Viktimave gjatë Procedurës së Apelit

More information about the database in the User Information Guide

Title
Vendim mbi Kërkesën e Mbrojtjes për Leje për Apelimin e Vendimit mbi Modalitetet e Pjesëmarrjes së Viktimave gjatë Procedurës së Apelit
Record Type
Filing
Case Number
KSC-CA-2023-02
Court Level
Court of Appeal Chamber
Rule/Article
  • Law/Art 29
  • Law/Art 33
  • Law/Art 45
  • Law/Art 47
  • Law/Art 48
  • RPE/R 77
  • RPE/R 172
  • RPE/R 173
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00017
Filing Type
Decision
Filing Party
Specialist Chambers
Document Date
21/03/2023
File Format
pdf
Preview is loading