Public Redacted Version of ‘Prosecution submissions pursuant to Decision F01904’

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Public Redacted Version of ‘Prosecution submissions pursuant to Decision F01904’
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 82
  • RPE/R 83
  • RPE/R 84
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01939RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
17/11/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava