Thaçi Defence Submissions Concerning Use of Prior Inconsistent Statements Pursuant to Rule 143(2)(c)

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Thaçi Defence Submissions Concerning Use of Prior Inconsistent Statements Pursuant to Rule 143(2)(c)
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 143
  • RPE/R 153
  • RPE/R 154
  • RPE/R 155
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01940
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
20/11/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava