Urgent Krasniqi Defence Request for Extension of Word Limit

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Urgent Krasniqi Defence Request for Extension of Word Limit
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 77
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01949
Vrsta zavedenog podneska
Zahtev
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
23/11/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava