Prosecution submissions pursuant to Decision F01917 with confidential Annex 1

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Prosecution submissions pursuant to Decision F01917 with confidential Annex 1
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 84
  • RPE/R 83
  • RPE/R 82
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01958
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
24/11/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava