Decision on Admission of Documents Shown to W04769

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on Admission of Documents Shown to W04769
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 21
  • Law/Art 40
  • RPE/R 137
  • RPE/R 138
  • RPE/R 139
  • RPE/R 153
  • RPE/R 154
  • RPE/R 155
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01963
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
27/11/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava