Decision on Thaçi Defence’s Request to Reply to F01962

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on Thaçi Defence’s Request to Reply to F01962
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 40
  • RPE/R 76
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F01974
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
01/12/2023
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava