Public Redacted Version of Decision on Request for Joinder and Amendment of the Indictment

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Public Redacted Version of Decision on Request for Joinder and Amendment of the Indictment
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2023-10
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 86
  • RPE/R 89
  • RPE/R 90
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00161RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
08/02/2024
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava